Forside Kontakt


Historie
Hvem er vi?


Nybyggeri
Ombygning og restaurering
Byfornyelse
Beton- og kloakarbejde
Service


Overskrift
Respekten for den danske bygningskultur er vokset i de senere år. Det har givet gode opgaver med byfornyelse og restaurering - opgaver, hvor vore murere har mulighed for at udfolde al deres kunnen, og hvor det gode håndværk kommer til sin ret.

Det er derfor en fornøjelse for os at være med til at genskabe eller bevare vor bygningsmasse - at være med til at bevare vore historiske bybilleder. WLP har været med i mange år og dermed opbygget en unik erfaring indenfor restaureringsfaget.

At lægeforeningens boliger, Brumleby, modtog Europa Nostra prisen for god restaurering, gjorde os særligt stolte. Æren skal deles med mange andre gode fagfolk, men vi er glade for vort lille hjørne af Danmarks største byfornyelsessag.
Brumleby

Byfornyelse og restaurering - kontakt:
Pen Morty
Tlf. 36 70 75 22, Fax 36 72 03 32
Mobil : 20 26 45 22
E-post pm@qantis.dk

Et af landets fineste byfornyelsesprojekter
er udført på Lægeforeningens boliger -
Brumleby